Bởi {0}
logo
Hangzhou Artamber Culture Creative Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: EVA Vật Liệu Và Sản Phẩm/Giấy In/Xóa Được Bảng Trắng/Thư Từ Bộ/Từ Hệ Thống Khóa, giấy Sản Phẩm In Ấn; Dính Sticker
Years in industry(12)Global export expertiseODM services availableConsolidation service

 

Hangzhou amber arts&crafts co.,ltd is located in Hangzhou, Zhejiang province,

 

close to two international harbors - Shanghai and Ningbo Ports, with convenient

 

transportation. Our development is effected by the unique atmosphere which

 

combines the classical culture with the modern culture in Hangzhou.

 

We have a strong partner - the China Academy of Art in craft production.

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm